T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Karabük Müftülüğü

02.11.2020

2020 YILI ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU

                  2020 YILI ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU

“PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK”

(06-08 Kasım 2020)

 

         Çocuk, aileye Allah tarafından bahşedilmiş nimetlerin en sevimlisidir. Çocuk evin bereketi, hayatın neşesi ve ailenin umududur. Anne ve babanın geleceğe eser bırakma, adını yaşatma, neslini sürdürme dileğidir. Kur’an’ın ifadesiyle ‘göz aydınlığı’, emanetlerin en hassası, varlığı ve yokluğu ile imtihan vesilesidir.

 

         Aile için olduğu kadar toplum için de her çocuk bir değerdir. Hakları, ihtiyaçları, yetenekleri ve potansiyeli ile her çocuk toplumun geleceğini inşa edecek yapı taşı olarak özenle korunmalı ve yetiştirilmelidir. Çocuğa verilen emek, aslında toplumun geleceğine yapılan yatırımdır.

 

         Günümüz dünyasında maalesef pek çok çocuk, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel haklarından mahrum kalmakta; taşıyamayacakları bedensel ve duygusal yükler altında ezilmektedir. İnsanlığın geleceği olan çocuklar, zulüm ve vahşetin, savaş ve şiddetin karanlığında yok olmaktadır. Terör örgütleri tarafından körpe dimağları zehirlenerek kalem tutacak ellerine silah verilmektedir. Diğer taraftan hak ettiği ilgi, eğitim ve desteği bulamayan çocuklar zararlı alışkanlıklara adım atabilmekte; eğlendirirken zehirleyen, sahte zaferlerle saatlerce meşgul eden bağımlılıklara maruz kalabilmektedir.

 

        Yüce Rabbimizin bizlere emaneti olan çocuklara sahip çıkmak, onların korunması ve sağlıklı bir şekilde yarınlara hazırlanması için çözüm üretmek hepimizin görevidir. Bu bağlamda, Kur’an ve sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez sabitelerle bugünün ailelerine, kurum ve kuruluşlarına rehberlik edecek akademik çalışmalara ihtiyaç vardır. Çocuk olmanın dünü, bugünü ve yarını ile ele alındığı, Hz. Peygamber’in örnekliğinde çocuğun bütün boyutları ile konuşulduğu programlar, ülkemiz ve İslam dünyası adına önem arz etmektedir. Bu sebeple, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasını “Peygamberimiz ve Çocuk” olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından, 06-08 Kasım 2020 tarihlerinde Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu düzenlenecektir.