07.10.2020

TEMEL AİLE BİLİNCİ EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI, PROGRAM ve SUNUM MATERYALLERİ

Temel Aile Bilinci Eğitimi Projesi

Toplumumuza aileyle ilgili temel ahlaki ilkelerin kazandırılması, aile içi iletişimin önemi ve bu iletişimin güçlendirilmesine yönelik farkındalığın artırılması konularında Kur'an ve sünnet ışığında bilgi vermek amacıyla cami cemaatini kapsayan "Temel Aile Bilinci Eğitimi Projesi" seminerleri cami görevlilerimiz tarafından COVID19 tedbirlerine uyularak, 15 Ekim 2020 - 15 Aralık 2020 tarihleri arasında, tüm camilerimizde cami cemaatine yönelik yapılacaktır.

Eğitimle ilgili Uygulama esasları, Program ve sunumlar aşağıya eklenmiştir.