09.05.2024

2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ HAFIZLIK-HAFIZLIK DESTEK PROGRAMI GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ SINAVI MÜLAKAT İLANI

İl ve ilçe müftülüklerimize bağlı Hafızlık Kurslarında ihtiyaç olması halinde ek ders ücreti karşılığında Hafızlık Eğitimi - Hafızlık Eğitimi Destek Programında görevlendirilmek üzere Bay - Bayan Geçici Öğretici Sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki "Ortak Nitelik" şartını taşımak.
3- 2022 Yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (Altmış) puan ve üzeri puan almış olmak.
4- Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani engeli bulunmamak.
5- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,
6- Hafız olmak. (Aslı görülerek fotokopisi tasdik edilecek, aslı adaya iade edilecektir.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Dilekçe, (İl Müftülüğünden temin edilecek.)
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
4-2022 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
5-Hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-Başvuru yapmak isteyenler,10/05/2024 Cuma gününden itibaren en geç 24/05/2024 Cuma günü saat 17:30'a kadar istenen belgelerle İl Müftülüğümüze şahsen müracaat edeceklerdir.
2- Her aday Merkez ve ilçeler olmak üzere sadece bir (1) yer için başvuru yapabilecektir.
3- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

SINAV İŞLEMLERİ

1. Sınav 28/05/2024 Salı günü Saat 09:30'da Karabük İl Müftülüğünde yapılacaktır.

2. Sınavın anılan günde bitmemesi halinde bir sonraki gün aynı yer ve aynı saatte devam edecektir.
3. Adaylar, sınava gelirken T.C Kimlik Numarası yazılı Kimlik Belgelerinden birisini (Nüfus cüzdanı,
Pasaport veya Sürücü Belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.
4. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
5-Aynı nitelikte ve statüde bir sınav yapılana kadar bu sınav geçerlidir.
6-Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi yazılı dilekçe ile İl Müftülüğüne yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir. Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün karabuk.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. Sınavda mülakat puanı 70 (yetmiş) ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.
3. Sınavda başarılı olanlar arasında mülakat puanı en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç kadar asıl, diğerleri de yedek olarak belirlenecektir.
4. Puanların eşit olması halinde sıralama 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde öğrenim durumuna göre tercih yapılacaktır.
5. Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yeri ve kurs türünü kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
2. Sınavda başarılı olan personelin göreve başlatılabilmesi için güvenlik soruşturmasının müspet sonuçlanması gerekmektedir.
3. Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

SINAV KONULARI

1. Kur'an-ı Kerim Yüzüne (40 Puan Üzerinden)
2. Kur'an-ı Kerim Ezber (30 Puan Üzerinden)
3. Dini Bilgiler (30 Puan Üzerinden)

İlgililere ilanen duyurulur.