31.07.2023

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Sınav İlanı

KARABÜK İL MÜFTÜLÜĞÜ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU
ÖĞRETİCİLİĞİ SINAVI MÜLAKAT İLANI

                                                                          SINAV İLANI

   Kur'an  kurslarında  eğitim  ve  öğretimin  kadrolu  veya  sözleşmeli  öğreticilerle  karşılanamaması  halinde, eğitim  ve  öğretim  hizmetlerinin  aksamaması  ve  öğretici  ihtiyacının  giderilmesi  amacıyla  Diyanet İşleri Başkanlığı (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)'nca verilen kontenjan sayısınca ek ders ücreti karşılığı geçici Kur'an kursu öğreticisi görevlendirilmesi yapılmaktadır. İlimiz merkez ve bağlı ilçelerinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde 4-6 Yaş Kur'an Kursları, İhtiyaç Odaklı Kur'an Kurslarında ve 2024 yılı Yaz Kur'an Kurslarında Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur'an Kurslarında  ek  ders  ücreti  karşılığı  çalıştırılmak  üzere  aşağıda  belirtilen  şartlar  çerçevesinde  Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği sözlü sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin  (b) bendindeki "Ortak Nitelik" şartını taşımak.
3. En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
4.KPSS  puanı  50'nin  üstünde  olan  adaylar  sınava  müracaat  edebileceklerdir.  Ancak  bu  adayların yerleştirme işlemleri, KPSS puanı 60  ve üzerinde olan adayların  yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra    ihtiyaç  olması  halinde  KPSS  puanı  60'ın  altında  olanların  yerleştirmeleri  yüksek  olandan başlayarak puan sıralamalarına göre yapılacaktır.
5. Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani engeli bulunmamak.
6. Bayan olmak

A) 4-6 yaş Kur'an kursları için:
1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,
2- Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu
olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da Başkanlığımızca kabul
edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak,
3- KPSS (DHBT) Sınavından geçerli puanı almış olmak.
B) İhtiyaç odaklı Kur'an kursları için:
1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,
2- KPSS (DHBT) sınavından geçerli puan almış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.Dilekçe, (İl Müftülüğünden temin edilecek.)
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
4-2022 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
5-Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi
6-Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da Başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak ( 4-6 Yaş Kurslarda görev talep edenler için)

BAŞVURU İŞLEMLERİ
1-Başvuru  yapmak  isteyenler,  01/08/2023  Salı  tarihinden  itibaren  en  geç  15/08/2023  Salı  günü  saat 17:30'ye kadar istenen belgelerle İl Müftülüğümüze şahsen müracaat edeceklerdir.
2- Her aday Merkez ve ilçeler olmak üzere sadece bir (1) yer için başvuru yapabilecektir.
3- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

SINAV İŞLEMLERİ
1. Sınav 24/08/2023 Perşembe günü Saat 09:30'da Karabük İl Müftülüğünde yapılacaktır.
2. Sınavın anılan günde bitmemesi halinde bir sonraki gün aynı yer ve aynı saatte devam edecektir.
3.  Adaylar,  sınava  gelirken  T.C  Kimlik  Numarası  yazılı  Kimlik  Belgelerinden  birisini  (Nüfus  cüzdanı, Pasaport veya Sürücü Belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.
4. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1.  Sınav  sonuçları,  sınavların  bitimi  ve  işlemlerin  tamamlanmasının  ardından  İl  Müftülüğümüzün karabuk.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. Sınavda mülakat puanı 70 (yetmiş) ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.
3. Sınavda başarılı olanlar arasında DHBT'si 60 ve üzeri olanlar mülakat puanı en yüksek olmak üzere başarı listesi hazırlanacak; DHBT'si 60 ve üzeri olanların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra DHBT'si 60 altında olanlar ise sıralama kendi içinde yapılacak ve ihtiyaç olması halinde görevlendirme yapılacaktır.
4- Puanların eşit olması halinde sıralama 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın
da eşit olması halinde, öğrenim durumu ve hafızlık belgesi durumuna göre tercih yapılacaktır.

5. Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yeri ve kurs türünü kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

DİĞER HUSUSLAR
1.  Sınav  işlemleri  süresince  adayın  beyanı  esas  alınacaktır.  Gerçeğe  aykırı  belge  ve  beyanda bulunduğu  tespit  edilenlerin  başvuru  ve  sınavları  geçersiz  sayılacağı  gibi  görevlendirme  yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
2.  Sınavda  başarılı  olan  personelin  göreve  başlatılabilmesi  için  güvenlik  soruşturmasının  müspet sonuçlanması gerekmektedir.
3. Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligatsayılacaktır.


SINAV KONULARI
1. Kur'an-ı Kerim Yüzüne (40 Puan Üzerinden)
2. Kur'an-ı Kerim Ezber (30 Puan Üzerinden)
3. Dini Bilgiler (30 Puan Üzerinden)
İlgililere ilanen duyurulur