17.08.2022

2022 Yılı Çevrim İçi Arapça Hizmet İçi Kursu

    Başkanlığımızca yürütülen din hizmetlerinin kalitesini yükseltmek, personelimizin mesleki bilgi ve yeterliklerini artırmak, Arapça ile ilgili bilgi, becerilerini geliştirerek Kur'an-ı Kerim ile Hadis-i Şeriflerin anlam dünyasından ve dini kaynaklardan temel düzeyde yararlanabilmelerine katkı sağlamak amacıyla altı ay süreli Çevrim İçi Arapça Hizmet İçi Eğitim Kurslarının, aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda Akademi Merkezleri koordinesinde 26 Eylül 2022 - 17 Mart 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

A.KURSA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR

Vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli olarak fiilen çalışıyor olmak,
Adaylığı kaldırılmış veya 26 Eylül 2022  tarihine kadar kaldırılacak olmak,
Son müracaat tarihi itibariyle 4/B Sözleşmelilere yönelik Mesleğe Hazırlık Eğitimini almış olmak. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
-  01 Ocak 1983 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak,
- Kurs süresince yurtdışı, askerlik (Bedelli askerlik dahil) vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,
-  Uzun süreli hizmet içi eğitim kursiyeri olmamak,
-  İhtisas mezunu olmamak,
-  Daha önce düzenlenen Arapça Hizmet İçi Eğitim Kursuna katılmamış olmak.

B.BAŞVURU İŞLEMLERİ

- Adaylar, başvurularını DİBBYS/Sınav İşlemleri/ Çevrim İçi Arapça Hizmet İçi Eğitim Kursu https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/ adresinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek 22 Ağustos 2022 saat 10:00'da başlayıp 31 Ağustos 2022 saat 23.55'e kadar yapacaklardır.                                       -  Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS'ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir.
Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 31 Ağustos 2022 tarihi saat 23.55'den sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
-   Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.
-  Kurs programı, başlangıç seviyesinin üzerinde bir hazır bulunuşluk düzeyi gerektirmektedir. Kursa başvuracak adaylar bu hususu göz önünde bulunduracaklardır.

C.KURSİYER SEÇİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
- Kursiyer seçimi, belirlenen kontenjanın iki katı oranında aday arasından Akademi Merkezlerince çevrim içi olarak yapılacak sözlü sınavla gerçekleştirilecektir.
- Sözlü sınava çağrılacak adaylarda hizmet yılı az olandan başlanacaktır. Adayların aynı şartları taşıması halinde mezuniyet yılı yakın olana, sonrasında ise doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
- Akademi Merkezlerince gerçekleştirilecek sözlü sınavda adayların; Arapça eğitimine hazır bulunuşlukları, Kur'an kıraatleri, mesleki bilgi ve yeterlik durumları, kurumsal temsil ve genel kültür d urumları gibi hususlar göz önünde bulundurulacaktır.
- Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir. Yerleştirme işlemi sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü puanlarının eşit olması halinde hizmet yılı az olan adaya öncelik verilecektir.
Başvuru sonuçları, sözlü sınav yer ve tarihleri ile sınav sonuçları DİBBYS üzerinden öğrenilecektir.
Kurslar kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenecektir.
- Kursa katılmaya hak kazananların hangi Akademi Merkezi koordinesinde eğitime katılacakları, açılacak sınıf sayısı, öğretici nitelikleri vb. konularla ilgili iş ve işlemler Diyanet Akademisi Başkanlığınca yapılacaktır.
- Yerleştirme işleminden sonra ve kurs süresince kursiyerlerin Akademi Merkezleri arası yer değiştirme talepleri dikkate alınmayacaktır.

D.PROGRAMIN UYGULANMASI
- Kurs, çevrim içi olarak gerçekleştirileceğinden adaylar başvurularda internet ve teknik donanıma sahip olması hususunu göz önünde bulunduracaklardır.
- Kurslar Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- Program uygulama esasları dikkate alınarak kurslar, 08:00 - 21:00 saatleri arasında haftada 10 saat ve 24 hafta üzerinden planlanacaktır.
- Kurslar Akademi Merkezlerince çevrim içi uygulamalar üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.
- Kursiyerler, kurs süresince asli görevlerine devam edeceklerdir. Bununla birlikte cami hizmetleri dışında müftülüklerce yapılacak görevlendirmelerde programın haftalık ders saatleri dikkate alınacaktır.
- Uzaktan eğitim yoluyla düzenlenecek kurslarda kursiyerler, program saatlerinde gerekli teknik (internet, bilgisayar vb.) tedbirleri alarak program saatinde hazır bulunacaklardır.                                     
- Başkanlığımızca İl Müftülüklerine gönderilen "Arapça Hizmet İçi Eğitim Kursu Talimatı" il genelindeki ilgili personelle paylaşılacaktır.

E.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

- Kursun ilk üç aylık dönemi sonunda Akademi Merkezlerince çevrim içi sınav yapılacaktır. Başarısız olan kursiyerin eğitimle ilişiği kesilecektir.
- Eğitim sürecinde quiz, deneme sınavı vb. ölçme değerlendirmelere yer verilecektir.
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereği 1/8'i aşan devamsızlığı durumunda kursiyerin eğitimle ilişiği kesilecektir.
- Kurs sonu bitirme sınavı Başkanlıkça yapılacaktır. Başkanlıkça yapılacak bitirme sınavı sonucunda başarılı olan personele "Başarı Belgesi", başarısız olanlara "Katılım Belgesi" verilecektir.
- Hastalık vb. mazeretleri nedeniyle bitirme sınavına katılamayan adaylara, Diyanet Akademisi Başkanlığınca belirlenecek tarihlerde eğitim gördükleri Akademi Merkezlerinde mülakat yoluyla telafi sınavı yapılacaktır.

KURSUN BAŞLAMASI

Seçimi ve yerleştirmesi yapılan kursiyerler için kurs, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın     Başkanlıkça belirlenen Akademi Merkezleri koordinesinde 26 Eylül 2022 tarihinde başlayacaktır.