08.08.2022

KARABÜK İL MÜFTÜLÜĞÜ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ SINAVI MÜLAKAT İLANI

 

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin  (b) bendindeki
"Ortak Nitelik" şartını taşımak.
3. En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
4. 2020 Yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (Atmış) ve üzeri puan almış olmak.
5. Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani engeli bulunmamak.
6. Bayan olmak
A) 4-6 yaş Kur'an kursları için:
1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,
2- Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu
olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da Başkanlığımızca kabul
edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak,
3- KPSS (DHBT) Sınavından geçerli puanı almış olmak.
B) Hafızlık-Hafızlık Destek Programı Kur'an kursları için:
1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,
2- Hafız olmak,
3- KPSS (DHBT) Sınavından geçerli puanı almış olmak.
C) İhtiyaç odaklı Kur'an kursları için:
1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,
2- KPSS (DHBT) sınavından geçerli puan almış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.Dilekçe, (İl Müftülüğünden temin edilecek.)
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
4-2020 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
5-Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi
6-Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu
olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da Başkanlığımızca kabul
edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak ( 4-6 Yaş Kurslarda görev talep edenler)
 

BAŞVURU İŞLEMLERİ
1-Başvuru  yapmak  isteyenler,10/08/2022  Çarşamba tarihinden  itibaren  en  geç  24/08/2022  Çarşamba
günü saat 17:30'ya kadar istenen belgelerle İl Müftülüğümüze şahsen müracaat edeceklerdir.
2- Her aday Merkez ve ilçeler olmak üzere sadece bir (1) yer için başvuru yapabilecektir.
3- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
SINAV İŞLEMLERİ
1. Sınav 07/09/2022 Çarşamba günü Saat 09:30'da Karabük İl Müftülüğünde yapılacaktır.
2. Sınavın anılan günde bitmemesi halinde bir sonraki gün aynı yer ve aynı saatte devam edecektir.
3.  Adaylar,  sınava  gelirken  T.C  Kimlik  Numarası  yazılı  Kimlik  Belgelerinden  birisini  (Nüfus  cüzdanı,
Pasaport veya Sürücü Belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.
4. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.


SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1.  Sınav  sonuçları,  sınavların  bitimi  ve  işlemlerin  tamamlanmasının  ardından  İl  Müftülüğümüzün
karabuk.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. Sınavda mülakat puanı 70 (yetmiş) ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.
3. Sınavda  başarılı  olanlar  arasında mülakat  puanı  en  yüksek  olandan  başlamak  üzere  başarı  listesi
hazırlanacak, ihtiyaç kadar asıl, diğerleri de yedek olarak belirlenecektir.
4. Puanların eşit olması halinde sıralama 2020 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın
da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre tercih yapılacaktır.
5. Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yeri ve kurs türünü kabul etmeyen
adaylar görevlendirme haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

DİĞER HUSUSLAR
1.  Sınav  işlemleri  süresince  adayın  beyanı  esas  alınacaktır.  Gerçeğe  aykırı  belge  ve  beyanda
bulunduğu  tespit  edilenlerin  başvuru  ve  sınavları  geçersiz  sayılacağı  gibi  görevlendirme  yapılması
halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
2.  Sınavda  başarılı  olan  personelin  göreve  başlatılabilmesi  için  güvenlik  soruşturmasının  müspet
sonuçlanması gerekmektedir.
3. Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat
sayılacaktır.


SINAV KONULARI
1. Kur'an-ı Kerim Yüzüne (40 Puan Üzerinden)
2. Kur'an-ı Kerim Ezber (30 Puan Üzerinden)
3. Dini Bilgiler (30 Puan Üzerinden)
İlgililere ilanen duyurulur.