24.04.2019

2019 yılı Hac Eğitim Semineri Programı

2019 YILI KARABÜK/SAFRANBOLU HAC HAZIRLIK KURSU ÇİZELGESİ EK: 1  
S. NO TARİH DERS DERS SAATİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İL/İLÇESİ KURS YERİ KONU AMAÇLAR AÇIKLAMALAR KAYNAKLAR KAYITLI HAC YOLCUSU SAYISI KATILIMCI SAYISI
ADI VE SOYADI DİYANET ÖZ.ŞİRK.
1 PAZARTESİ 22.04.2019 1.DERS 13.30-15.00  (2X45) İsmail TEMUR SAFRANBOLU Müftülük Konferans Salonu İbadet Bilinci ve Hac İbadeti Hac yolcusu,                                                      İbadetin ve bu bağlamda hac ibadetinin nasıl bir bilinçle yapılması gerektiğini, bu bilinç halinin tutum ve davranışlarla ilişkisini kavrar.  İbadet bilinci, ibadette niyetin hasbiliği, Allah'ın hoşnutluğu dışında hiçbir amaç gütmeme ve haccında bu hususlar gözetilerek bilinçle nasıl yapılacağı ve böyle yapmanın tutum ve davranışları yönlendirici gücü v.b. konular örneklerle somutlaştırılarak öğretilecektir. - Hac Hazırlık Kursları Eğitici El Kitabı: İlgili bölüm                                                                                 -İlmihal I, s. 217-219;                                           - Hac İrşat Görevlileri İçin Örnek Metinler : Hac İbadeti, Fazileti ve Hikmetleri, s. 24-33; Allah İçin Hac s. 34-44                                        - Hadislerle İslam, I, s. 345-353; II, s. 23-34, s. 331-388, s. 541-575; III, s. 111-166      
PAZARTESİ 22.04.2019 2.DERS 15.15-16.45 (2X45) Hüseyin TURHAN SAFRANBOLU Müftülük Konferans Salonu Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık  Hac yolcusu,                                                                - Hac organizasyonu çerçevesinde yapması gerekenleri bilir,                                                  - Hakkıyla hac yapabilmek için daha işin başında tevbe etme, bu bağlamda ilgili kişilerle helalleşme, ruhen ve madden hazırlıklı olarak yola çıkmanın önemini fark eder ve bu hazırlık konusuda duyarlı olur Hac yolculuğuna çıkmadan helalleşme, dua, tövbe ve istiğfar,                                                    -Kendi grubundan sorumlu görevlilerle ve hacı arkadaşlarıyla tanışma, yolculuk süresince kimlerle ne şekilde irtibat kurulabileceği meselesi,                                         -Yolculuk esnasında ve kutsal topraklarda karşılaşılabilecek sorunlara karşı sabır ve tahammül hazırlığı,  -Yolculukta her yolcunun yanında bulundurması gereken ilaç, eşyalar öğretime konu edilecektir. . - Hac Hazırlık Kursları Eğitici El Kitabı: İlgili bölüm                                                                     - Hac İrşat Görevlileri İçin Örnek Metinler: Tövbe ve İstiğfar, s. 229-238; İbadetin Özü Sabır, s. 184-191; Maddi ve Manevi Temizlik ve Çevre Bilinci, s. 210-219;                               -Haccı Anlamak, s. 104-107                                          - Hadislerle İslam, II,s. 91-112; VII, s. 437-468, s. 513-522.      
2 ÇARŞAMBA      24.04.2019 3.DERS 13.30-15.00  (2X45) Hüseyin TURHAN SAFRANBOLU Müftülük Konferans Salonu Hac ibadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci Hac yolcusu, -İslam kardeşliğinin ve buna bağlı olarak kardeşlik hukuku ve ahlakının mahiyetini ve bunun insanın olgunlaştırıcı rolünü fark eder, herkese kardeşce davranmaya istekli olur. - Hac organizasyonu boyunca bu kardeşliği ve beraber yaşama bilincini; intikallerde, kalınacak yerlerde, yemekhanelerde, servislerde ve ibadet yerlerinde uygulamayı bir hayat tarzı haline getirir - İslam kardeşliği ve onun gerektirdiği ahlaki sorumlulukların ne olduğu; dolayısıyla hac süresince farklı ülke ve yörelerden gelen hacılarla iyi ilişkiler kurmanın, onları rahatsız etmeme, zarar vermemenin, hep yapıcı olmanın gerekliliği ve bunların kardeşlikle ilişkisi somut örneklerle öğretime konu edilecektir - Hac Hazırlık Kursları Eğitici El Kitabı: İlgili bölüm -Hac İrşat Görevlileri İçin Örnek Metinler: İnsanî İlişkişler açısından Hac, s. 109-120; Sevgi, Saygı ve Hoşgörü, s. 166-174; Kul hakkı ve hakka riayet etmek, 121-130 - Hadislerle İslam, III, s. 269-280, s.349-368, s. 417-444; V, s.233-242, s. 399-412; VI, s. 467-475, . 605-616.      
ÇARŞAMBA      24.04.2019 4.DERS 15.15-16.45 (2X45) Hüseyin TURHAN SAFRANBOLU Müftülük Konferans Salonu Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki Hac yolcusu, - İhrama girmenin, İhram yasaklarının, tavaf ve sa'yin ne olduğunu, umrenin nasıl yapılacağını, İhramdan nasıl çıkılacağını açıklar, - Haccın çeşitlerini bilir ve onların biririnden farklarını ana hatlarıyla söyler. - Yapacağı haccın çeşidini ve şartlarını bilir.  Okunması/ezberlenmesi gereken duaları, telbiyeyi öğrenmeye istekli olur - Haccın çeşitleri, tercih edilecek hac türü, umre niyeti ve telbiye, ihram ve ihram yasakları, umre tavafı ve sa'yi, ihramdan çıkış, hac için ihrama giriş, Arafat ve Müzdelife vakfeleri, şeytan taşlama, kurban, ziyaret ve veda tavafları görsel ve işitsel materyallerdende yararlanmak suretiyle somutlaştırılarak öğretilecektir. - Hac Hazırlık Kursları Eğitici El Kitabı: ilgili bölüm - Hac İlmihali, s. 162-199; - Haccı Anlamak, s. 77-98. - İlmihal I, 518-526;      
3 PERŞEMBE   25.04.2019 5.DERS 13.30-15.00  (2X45) Ümran KARA SAFRANBOLU Müftülük Konferans Salonu Kadınlara Özgü Konular Hac yolcusu, - Hacda erkeklerden farklı olarak bayanlara özel uygulamaları, - Hac yolculuğu esnasında bayanların karşılaşacağı özel hallerde neleri nasıl yapacağını kavrar. - Tereddüt ettiği hususlarda kimlerden nasıl yararlanacağını bilir Hanım hac yolcularının; İhram, tavaf, sa'y, şeytan taşlama görevlerini yaparken özellikle dikkat etmeleri gereken farklı hususlar (İhramda giysi farklılığı, telbiye ve tavafta sesi yükseltmeme, hervele ve ıztıba yapmama vb.), - Özel hallerinde bulunan kadınların hac menasikinde yapıp yapmıyacağı görevler, - Özel hallerinde bulunan kadınların mescid ziyaretleri, - Bayram, Cuma ve cenaze namazı kılma hakkında bilgiler verilir - Haccı İlmihali, s. 190-191; - İlmihal I, 554-555; - Haccı Anlamak, s. 74-75; - Hac Sıkça Sorulanlar, s. 87-97; - Umre Rehberi, s.21      
PERŞEMBE   25.04.2019 6.DERS 15.15-16.45 (2X45) Ümran KARA SAFRANBOLU Müftülük Konferans Salonu Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı Hac yolcusu, Haccın sembolik yönü hakkında bilgi sahibi olur. Hac görevlerinin anlam ve hikmetini kavrar Hac görevleri arasında bulunan ihram ve ihram yasakları, telbiye, tavaf, sa'y, şeytan taşlama, kurban  vb. fiillerin mana ve hikmetleri, görsel ve işitsel materyallerden de yararlanmak suretiyle somutlaştırılarak öğretilecektir. - Haccı Anlamak, s.15-54, 59-72 - Hac İrşat Görevlileri İçin Örnek Metinler: Hac fiillerinin anlam ve hikmeti, s.45-56 - Umre Rehberi, s.12-24; 26-36      
4 CUMA  26.04.2019 7.DERS 13.30-15.00  (2X45) Ümran KARA SAFRANBOLU Müftülük Konferans Salonu  Hz.Peygamber (s.a.s.) Mescid-i Nevbevi ve Medine. Hac yolcusu, Hz.Peygamber ve ashabını tanıma ve onların hayatını anlamanın, Medine'yi tanımanın, Mescid-i Nebevi'de namaz kılma, Kur'an okuma, kitap okuma, tefekkür etme, tövbe, istiğfar, dua ve zikrin önemini fark eder, Bunları yapmaya, Ravza-i Mutahhara'yı, Hz.Peygamberin kabri ve mücavir kabirleri ziyarete istekli olur - Hz.Muhammed ve Ashabu'r-Rasul sevgisi,   - Ravza-ı Mutahhara'yı, Hz.Peygamberin Kabrini ve mücavir kabirleri ziyaret adabı     - Mescidi Nebevi'nin fiziki özellikleri ve fazileti,                                                                   - Mescidi Nebevi'de namaz kılma, Kur'an okuma, kitap okuma, tefekkür etme, tövbe isiğfar, dua ve zikrin önemi,                                           - Medinenin manevi atmosferi vb. konular öğretime konu edilecektir - Hac İrşat Görevlileri İçin Örnek Metinler: Tarihimizde Peygamber ve Harameyn Sevgisi ve Ecdadımızın Kutsal Beldelere Yaptığı Hizmetler, 69-76; - Haccı Anlamak, s. 101-119; - Umre Rehberi, s. 92-107; 121-125      
CUMA  26.04.2019 8.DERS 15.15-16.45 (2X45) Ümran KARA SAFRANBOLU  Müftülük Konferans Salonu Temel Sağlık Bilgileri    (Bu ders Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilecek uzmanlar tarafından verilecektir. Ayrı bir ders olarak yapılabileceği gibi, diğer derslerin sonunda kısa süreli bilgilendirmeler şeklinde zamana yayılarakda verilebilir.) Hac yolcusu, Sağlığını korumanın önemini, kutsal topraklarda sağlığı ile ilgili dikkat etmesi gerekli hususları kavrar. - Sağlığın korunması ile ilgili alınması gereken önleyici tedbirler, - Yolculuk boyunca yaşanılan herhangi bir sağlık şikayeti durumunda izlenilecek yol, - Mers-Cov gibi bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri öğretime konu edilir. Sağlık El Kitabı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış broşürler      
                GENEL (DİYANET+ÖZEL ŞİRKET) TOPLAMI:          
                           
                  ....4.2018        
                           
                  İsmail TEMUR        
                  İlçe Müftüsü