17.11.2016

Tanıtım ve tarihçe

İlçemizin tarihi antik çağlara rastlamakla beraber,  yüzeysel olarak çok eski dönemlerden beri bir yerleşim yeri olduğu, İlçe sınırlarımız içinde Eti, Lidya, Paflogonyalılar, Galatlar, Roma, sonraki dönemlerde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin etkileri görülür. Önceleri Bizans egemenliği altında olan İlçe toprakları Alparslan’ın Anadolu'yu 1071 yılında fethi ile birlikte Türklerin eline geçmiştir. 1350 yılında Osmanlı egemenliğine giren Ovacık, 1416 yılında Çelebi Sultan Mehmet tarafından Çankırı Sancak beyliği, Çerkeş Kazasına bağlanmıştır.

Eski ismi Ulak olan Ovacık’ın Amasra Limanı ile Çankırı arasındaki ticaret yolunun bir güzergâhı olduğu ve büyük, ince, geniş bir katırcı ve kervan yolu olarak bilindiği kayıtlardan anlaşılmaktadır.

          

Cumhuriyet Döneminde Ovacık İlçesi Çankırı İli Çerkeş İlçesine bağlı bir bucak iken,  19.06.1957 tarih ve 7033 sayılı Kanunla 1959 yılından itibaren kuruluşunu hukuken Çankırı İline bağlı bir ilçe olmuştur. İlçe daha sonra 06.06.1995 gün ve 22305 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile il yapılan Karabük İline bağlanmış ve kendisine bağlı olan köyleri, yeni düzenlemeden sonra da Ovacık İlçesine kalmıştır.