12.08.2022

Dini Musiki Kursu Sınav Duyurusu

   Başkanlığımızca, cami içi ve cami dışında gerçekleştirilen dini, sosyal, kültürel toplantı ve etkinliklerde ihtiyaç duyulan musiki formlarını yerine getirebilme kabiliyetine sahip, bu doğrultuda grup oluşturma ve ekip çalışması yapabilen, toplum huzurunda bir takım dini merasimleri icra ve idare edebilme yeteneği olan personeli yetiştirmek amacıyla erkek görevliler arasından mülakat yoluyla seçilecekler için Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezinde (16 Kursiyer) 9 ay süreli "Dini Musiki Kursu" düzenlenecektir.
 

A. KURSA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR
1. Başkanlık teşkilatında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru veya 4'üncü maddesinin (B) bendi statüsünde sözleşmeli olarak çalışıyor olmak,
2. Vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım unvanlarında fiilen çalışıyor olmak,
3. Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 03 Ekim 2022 tarihine kadar kaldırılacak olmak,
4. 4/B sözleşmeli statüde çalışmaya 03 Ekim 2021 tarihinden önce başlamış ve Mesleğe Hazırlık Eğitimine katılmış olmak,
5. Dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
6. Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ve düzgün okumak,
7. Eda-seda itibariyle ileri düzeyde dini musiki kabiliyeti olmak,
8. Kurs süresince yurtdışı, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,
9. 03 Ekim 2022 tarihinden itibaren 9 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak (Bedelli askerlik dâhil),
10. 03 Ekim 2022 tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
11. Daha önce aynı kursa katılmamış olmak.


B. SINAV DUYURUSU VE SINAV KOMİSYONU
1. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan görevlilerin katılacağı mülakat sınavına dair duyurular İl Müftülüğünce yapılacaktır. Her İl Müftülüğü; mülakatın yeri, tarihi ve sınav komisyonunu belirleyecektir.
2. Mülakat, il müftüsü veya uygun göreceği il müftü yardımcısının başkanlığındaki 3 kişilik komisyon marifetiyle Ek'te yer alan il kontenjanları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek ve sınav sonuçları aynı gün sınavın yapıldığı yerde ilan edilecektir.
3. İl Müftülüklerince yapılacak mülakat işlemleri 09 Eylül 2022 tarihine kadar tamamlanacak ve seçilen personel isimleri aynı tarihe kadar DİBBYS (EHYS)'de açılan "Dini Musiki Kursu Kursiyer Seçimi" başlıklı bölüme girilecektir.

4. İl Müftülüklerince seçilen görevliler, Başkanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından kursa
katılacakları Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezinde ikinci bir sınava tabi tutulacak, başarılı olmaları halinde 03 Ekim 2022 tarihinde kursa alınacaklardır. Başarılı olan kursiyerlere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezinde yapılacak ikinci sınava katılacakların sınav günleri ve saati Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezinin web sitesinin duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

 

C. DİĞER HUSUSLAR
1. Dini Musiki Kursuna, Ankara'da yapılacak olan ikinci sınavda aşağıdaki tabloda belirtilen
kontenjana göre diğer lisans mezunu kursiyer alınacak; diğer lisans kategorisinde yeterli sayıda başarılı kursiyer seçilememesi halinde dini yüksek öğrenim mezunu olup başarılı olan yedeklerden tamamlanacaktır.
2. Kursun üçer aylık dönemleri sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavlarda başarısız olanların kursla ilişkileri kesilecektir.
3. Kursa, Ankara ili metropol/merkez ilçelerinden katılan kursiyerler öğle ve ikindi vakti görevlerinden muaf tutulacak, diğer vakitlerde asli görevlerine devam edeceklerdir.
4. Kursa, Ramazan ayı süresince bir ay ara verilecek, bu süre zarfında kursiyerler asli görevlerine devam edeceklerdir.
5. Kurs bitiminde başarılı olanlar Akademi Merkezlerinde ve mahallinde düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarında dini musiki alanında rehber öğretici olarak görevlendirilebilecektir.