06.09.2022

Talim ve Tashih-i Huruf Kursları Duyurusu

     Başkanlığımızca, cami ve Kur'an kursu hizmetlerini yürüten personelin mesleki bilgi,beceri ve formasyonlarını geliştirmek amacıyla düzenlenen Hüsn-i Tilavet, Aşere, Takrib gibi kurslarla ilgili yapılan yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında; imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğretcilerinin talim, tecvit, tashih-i hurûf ve mehâric-i hurûfla ilgili bilgive becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun bir şekilde okumalarını sağlamak amacıyla 3 ay/12 hafta süreli "Talim ve Tashih-i Hurûf Hizmet İçi Eğitim Programı" hazırlanmış ve İlgi'de kayıtlı olurla İl Müftülüklerince il/ilçe merkezlerinde Talim ve Tashih-iHurûf Kursları düzenlenebilmesi uygun görülmüştür.

Bu itibarla;

1- Talim ve Tashîh-i Hurûf Kursları, İl Müftülüklerince Talim ve Tashih-i Huruf Kursu Talimatı programı doğrultusunda il/ilçe merkezlerinde 26 Eylül - 16 Aralık 2022 ve 19 Aralık 2022 - 17 Mart 2023 tarihleri arasında iki grup olarak düzenlenebilecektir.

2- İl Müftülüklerince il/ilçe merkezlerinde açılması planlanan anlanan kurs bilgileri,  talimatta belirtilen şekil ve tarihler arasında, DİBBYS / EHYS / Hizmet İçi Eğitim Modülünde bulunan Eğitim Yönetimine kayıt edilecektir.

3- Kurs sürecinde, talimatta belirtilen esaslar çerçevesinde, dini yüksek ihtisas/diniihtisas merkezleri ile imkânlar ölçüsünde iş birliği yapılacaktır.

4- Eğitimde ders vermek üzere görevlendirilenlerin ek ders ücretleri ile kursiyer seçimi vekurs bitirme sınavlarını yapmak üzere görev alacak komisyon başkanı ve üyelerinin;yolluk, yevmiye ve sınav ücretleri, 2022 ve müteakip Yıllar Bütçesinin ilgili harcama tertibinden İl Müftülüklerince ödenecektir.